изграждане на компютърнамрежа за фирма

Видове компютърна мрежа за фирма

Всяка компютърна мрежа за фирма може да бъдае класифицирана по редица различни свойства, като капацитет, разрешение, структура, технология, организационна цел и др. Най-често срещаният метод за класификация на мрежите е физическия или географски обхват.

Ето различните видове компютърни мрежи:

 • Локална мрежа (LAN)
 • Мрежа от вятърна зона (WAN)
 • Безжична локална мрежа (WLAN)
 • Мрежа за съхранение (SAN)
 • Метрополитен район (MAN)

Познаването на тези типове компютърни мрежи ще ви помогне да определите коя е подходяща за вашите бизнес нужди.

В следващите раздели ще разгледаме задълбочено всеки тип компютърна мрежа за фирма.

КОМПЮТЪРНА МРЕЖА ЗА ФИРМА – ВИДОВЕ

КАКВО Е LAN?

 LAN компютърна мрежа за фирма

LAN означава локална мрежа и е най-често срещаният и популярен мрежов дизайн, срещан в повечето фирми и домове. Това е мрежа, която свързва устройства в ограничен географски район.

Единствената определяща характеристика на LAN е, че тя свързва устройства, разположени в рамките на една, ограничена зона, като сграда или къща. Мащабът или броят на устройствата обаче не ограничават LAN. Тя може да бъде голяма като корпоративна мрежа с хиляди свързани устройства или малка като домашна мрежа само с няколко устройства.

Обикновената офис LAN се състои от кабели, точки за достъп, суичове, рутери и др. Te свързват устройствата като компютри и лаптопи с вътрешни сървъри, принтери, но по-важното e, че позволява на свързаните устройства да имат достъп до споделена интернет връзка. По-сигурните локални мрежи включват защитни стени, балансиращо натоварване, откриване на проникване в мрежата, излишни връзки и разделяне на трафика, наред с други функции.

СЪОБРАЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА LAN

Трябва да вземете предвид следното, преди да проектирате локална мрежа:

 • Брой необходими портове;
 • Необходима скорост на мрежата, например 100Mbps, 1Gbps и т.н.;
 • Внимание за медиите – Ethernet, безжична връзка и др;
 • Необходими устройства – суичове, рутери, точки за достъп;
 • Необходими ресурси за инсталиране и конфигуриране;
 • Лесно управление.

Предимствата на LAN са, че свързаните устройства могат да използват една интернет връзка, да споделят файлове помежду си и да използват споделени принтери. Но по-важното е, че свързаните устройства могат да бъдат достъпни, управлявани и контролирани от едно място.

КАКВО Е WAN?

WAN компютърна мрежа за фирма

WAN означава широкообхватна мрежа. Широкообхватната мрежа е голяма компютърна мрежа, която свързва групи компютри или комуникационни устройства на големи разстояния. За разлика от LAN, тe не е обвързанa с едно географско местоположение. WAN обикновено се използват от бизнеса за свързване на техните офис мрежи, разположени на множество географски местоположения. Всеки от офисите обикновено има своя собствена LAN и тези LAN са свързани чрез WAN.

Следователно WAN може да се разглежда като колекция от LAN или други комуникационни мрежи. Най-големият и най-разпространен пример за WAN е Интернет. В сравнение с LAN, WAN изисква допълнителни хардуерни компоненти. Някои от важните хардуери, необходими за широкообхватна мрежа, са WAN комутатори, сървъри за достъп, модеми, рутери, ISDN терминални адаптери, ATM суичове и мултиплексори.

Да приемем, че имате офис в София и друг в Пловдив и искате да свържете техните локални мрежи помежду им, така че да се възползвате от предимствата на свързаната мрежа. Но изграждането на собствена физическа мрежова инфраструктура с помощта на кабели, рутери и интернет точки за обмен на километри не е нещо, което бихте искали да направите. Вместо това можете да използвате една от многото различни WAN технологии, за да постигнете такава връзка.

Най-често срещаните WAN технологии са:

НАЕТИ ЛИНИИ

Наета линия е директна мрежова връзка, която наемате от компания, като доставчик на интернет услуги (ISP), която вече има необходимата инфраструктура. Тъй като наетите линии са запазени изключително за наелия ги, вие получавате гарантирано изпълнение и честотна лента. Поради същите причини това е скъп вариант. Колко плащате за наемането, зависи от разстоянието между свързаните мрежи и изискванията за производителност.

СИНХРОННА ОПТИЧНА МРЕЖА (SONET)

Синхронната оптична мрежа е стандартизиран протокол за цифрова комуникация, който синхронно предава големи обеми данни на големи разстояния с помощта на оптична среда. Той позволява едновременно предаване на глас, данни и видео със скорост до 1Gbps през едно влакно.

FRAME RELAY

Frame Relay е WAN технология за предаване на данни между LAN и през WAN. При тази технология данните се „пакетират“ и се изпращат чрез споделена мрежа. Всеки от кадрите съдържа цялата необходима информация за маршрута, за да се гарантира, че достига правилната дестинация. Тя е лесна за конфигуриране и по-евтина от наетите линии, което допринасят за нейната популярност.

СУИТ ИНТЕРНЕТ ПРОТОКОЛ

Internet Protocol Suite е основата на всички съвременни мрежи. Той е известен също като TCP / IP, което означава Протокол за контрол на предаването / Интернет протокол. TCP / IP определя спецификациите за адресиране, идентификация и маршрутизация, така че компютрите и другите устройства да могат да комуникират чрез Интернет. Въпреки че повечето потребители могат да свържат Internet Protocol Suite единствено с Интернет, в действителност Интернет е мрежа от мрежи, а Internet Protocol Suite е определящият набор от протоколи, който управлява връзката на устройствата и предаването на данни.

КАКВО Е WLAN

WLAN компютърна мрежа за фирма

WLAN означава безжична локална мрежа. Както подсказва името, WLAN формира LAN чрез свързване на устройства, използващи безжична комуникация, т.е.не разчита на кабелни Ethernet връзки. Това означава, че се изисква много по-малко окабеляване и няма да е необходимо мобилните ви устройства да бъдат връзвани, следователно ще бъдат наистина мобилни. WLAN може да бъде алтернатива на кабелна мрежа или като нейно продължение.

WLAN мрежите използват високочестотни радиовълни и обикновено включват една или повече точки за достъп, което позволява на потребителите да се придвижват в зоната на покритие. WLAN и WiFi често се използват взаимозаменяемо, но е важно да се разбере, че WiFi се отнася до безжичната връзка, която използва дадено устройство, докато WLAN се отнася до самата безжична мрежа.

Хардуерът за вашата офис WLAN трябва да се абонира за стандарт 802.11ac (наричан още Wi-Fi 5) или по-нов. Стандартът 802.11ac дава на вашата мрежа пропускателна способност от поне 1 гигабит в секунда (1 Gbit / s), скорост, която се е превърнала в предпоставка за повечето модерни офиси.

Тъй като безжичният сигнал, излъчван от вашето безжично оборудване, се излъчва в дадена област, всеки в тази област може да го споделя. Това представлява потенциална опасност за сигурността и ще ви трябват няколко предпазни мерки, за да защитите мрежата си. Изборът на безжична мрежа пред кабелна е сложен. Това изисква внимателна оценка на няколко фактора, включително мащабируемост, сигурност, лекота на управление, производителност и цена.

КАКВО Е SAN

SAN компютърна мрежа за фирма

SAN означава мрежа за съхранение. Това е специализирана, високоскоростна мрежа, която дава достъп до мрежата на блоково ниво до хранилището. Мрежите за съхранение обикновено се използват за достъп до устройства за съхранение, така че съхранението изглежда локално свързано. С други думи, SAN е специална мрежа или подмрежа, която се свързва и представя споделени тръстове от устройства за съхранение на множество сървъри. SAN често се бърка с мрежово свързано хранилище (NAS). Въпреки че и двете са мрежови решения за съхранение, те работят съвсем различно.

SAN са предназначени за устройства за съхранение, които обикновено не са достъпни през LAN. Това разделяне на трафика за съхранение от останалия LAN трафик подобрява производителността и наличността на приложения. В допълнение към устройствата за съхранение, SAN обикновено се състои от хостове и комутатори, свързани помежду си, използвайки различни топологии, протоколи и технологии. SAN-овете подобряват вашата защита на данните и сигурността и също могат да играят важна роля в архивирането на данни на вашата фирма и стратегията за непрекъснатост на бизнеса.

КАКВО Е MAN
MAN компютърна мрежа за фирма

MAN означава мрежа в градски райони. Това е голяма компютърна мрежа, която обикновено обхваща обширна географска област и се използва в големи компании и университетски кампуси. Например, мрежа от кампуси (CAN) е вид MAN и се използва за свързване на различни сгради като академични колежи или департаменти, библиотеки и студентски домове и др., разположени в университетския кампус.

ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ ТИП КОМПЮТЪРНА МРЕЖА ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС

Когато проектирате компютърна мрежа за бизнес среда, трябва да вземете предвид голямо разнообразие от фактори, включително мрежов трафик, производителност, мрежова сигурност, сървъри, хардуер, управление, изисквания за поддръжка и разходи. Определящ и важен фактор, който трябва да имате предвид, е физическата степен на вашата мрежа. Независимо дали вашият офис е в споделено пространство, цял етаж в бизнес сграда, няколко етажа в офис сграда или множество места в страната или по света, всяка ситуация изисква различно мрежово решение.

Вашият избор на компютърна мрежа ще зависи не само от физическия обхват на вашия офис, но и от честотната лента, производителността и изискванията за сигурност, както и от хардуера и разходите за поддръжка. Въпреки че различните мрежи звучат сходно, те са много различни по отношение на техните характеристики, предимства и цена. Следователно изборът на подходящия тип мрежа за вашата фирма е от първостепенно значение при проектирането на компютърна мрежа, която е рентабилна и минимизира консумацията на ресурси.

За автоматизация CAME на офис сграда вижте тук.

Posted in Без категория and tagged , , , , .