бъдещи заводи

Заводът на бъдещето

Как може да изглежда заводът на бъдещето, техническите и лидерските умения, които той изисква, и къде бизнесът трябва да съсредоточи първоначалните си усилия.

Как изглежда Заводът на бъдещето?

Това е много разнообразно по две причини. Едната е че, производителите са различни, някои са с опит, други сега започват, някои разполагат със зелени обекти, много имат обекти с изоставени площи.

Второ, производствените процеси се различават от бизнес до бизнес и предизвикателствата, които трябва да бъдат решени, варират. Различните технологии също решават различни бизнес въпроси.

Като се има предвид това, има редица зависимости, които описват какво е Заводът на бъдещето и как дигитализацията помага да бъде организиран, като свързан, гъвкав, видим и прозрачен.

Заводът на бъдещето дава представа за случващото се ежедневно и прави тази информация достъпна за тези, които се нуждаят от нея, за да вземат ефективни решения. Той е в състояние да реагира много по-добре на промени в търсенето и прекъсвания и ефективно използва цифрови инструменти, за да реагира по-бързо на тези външни фактори.

Как може Заводът да усети какво може да се случи и да реагира на тези сценарии много по-лесно в сравнение с това, ако е чисто реактивен.

Трябва да се създава цифров близнак за всеки процес, за да се създаде пълна цифрова карта на завода. Всички промени, които ще се правят, първо да се правят цифрово, за да се намали риска и разходите.

Другата страна е наличието на самообучаващи се машини, които могат да се самокорегират и в идеалния случай, които са наясно къде трябва да преминат продуктите през взаимосвързан процес. Също така ролята на оператора е съвсем различна в бъдеще, затова трябва да се насърчават операторите да работят заедно с технологията.

Кои са основните двигатели на бизнеса при Завода на бъдещето?

Три неща предизвикаха промяната в Siemens: скорост, гъвкавост и производителност.

Обикновено се занимаваха с производство на стоки, но през последните две години въведоха нови марки за поръчка на продукти. Нуждаеха се от персонализирането и гъвкавостта, за да се доставят тези продукти до срокове, подобни на стандартните предложения.

Производителността е от решаващо значение, за да останем конкурентни. За да сме сигурни, че последователно постигаме целите си, трябва да знаем кои са най-новите разработки и технологии и от кого можем да се поучим, за да сме не само в крак, но да водим пазара и останалия свят.

Три са основните фактори за индустриалните сунекти. Първият е растежът на бизнеса, т.е. стремежът да стимулира значително производителността или новите приходи без съответно увеличение на производствените разходи; или да можете бързо да въвеждате нови или персонализирани продукти.

Второто е разходите. Винаги има натиск върху разходите и обсъждането на себестойността на продадените стоки, режийните разходи, оборотния капитал и намаляването, да речем, на запасите, са дискусии, които се водят често в бизнеса.

Също така виждаме все повече производители, които искат да бъдат страхотни „корпоративни граждани“. И така, освен твърдите показатели, как Заводът на бъдещето може да допринесе за програмата за устойчиво развитие? Как може да създаде по-безопасна среда? Как могат да се използват съвременни цифрови инструменти, за да улесни изпълнението на работата и да ни позволят да фокусираме вниманието си далеч от задачи без добавена стойност?

Как Заводът на бъдещето може да помогне за постигането на нашите амбиции занулеви емисии?

Наличието на по-голяма ясното около вашето потребление на енергия и когато неактивните машини не се използват напълно, например, ви позволява да вземате информирани решения относно по-ефективното използване или оттегляне на определени активи. Същото се отнася и за консумацията на вода и суровини, както и за всякакви генерирания на скрап или дефекти.

Как Заводът на бъдещето подобрява видимостта на веригата за доставки?

Как Заводът на бъдещето подобрява видимостта на веригата за доставки?

Производител на индустриални машини, който е изправен пред предизвикателства около предсказуемостта кога крайният продукт ще бъде достъпен за транспортиране. Тази липса на видимост може да попречи на служителите в Транспорта да оптимизират изходящата логистика и да постигнат най-добрата оплътненост от различните си превозвачи.

Бизнесът трябва да създава по-голяма видимост за Логистиката, за да разбере крайните етапи, последният етап или метри, от производствената линия и до какъв етап е достигнал крайният продукт. Знаейки кога даден продукт ще достигне края на линията, дава възможност на изходящите аспекти на веригата на доставки да отговорят и да намалят разходите и дори да намалят оборотния капитал, като държат по-малко запаси от готови стоки.

В свят, в който трябва постоянно да балансирате смяната на производството с очакванията на клиентите около времето за изпълнение, използвайте инструменти за симулация, за да оптимизирате изходящите очаквания, търсенето на клиентите, времето за смяна и количеството запаси.

Това ще доведе до по-голяма стабилност по отношение на това, с което заводът може да се справи и следователно подпомага планирането на входящата верига на доставки.

Как да стартирате своят Завод на бъдещето?

Въпреки че е част от Siemens, Congleton е доста малък бизнес от около 450 души. Преди около шест години взеха решение да изведат четирима души от ежедневните им оперативни роли и ги попитаха: „Какво не виждаме?“

Това беше ключово решение. Когато сте в оперативна роля, е толкова трудно да търсите и излизате от завода и да изследвате нови неща. Предоставянето на този екип на пространство и фокус да разгледа всички тези различни неща беше истински поврат за тях и доведе директно до създаването на стратегия за 2020 г.

Много организации се опитват да възприемат успеха, по отношение на съоръжението Congleton, и да го разширят в цялото предприятие. Това може да бъде наистина предизвикателство; как бизнесът взема този цифрово съоръжение и го прилага в световен мащаб?

Бизнесът трябва да постигне правилния баланс при движението напред, за да си осигури ранни „печалби“, но също така да си дава сметка за предизвикателствата за това как могат да възпроизведат технологиите и начините на работа от едно предприятие в друго.

Първо, става дума и за свързване на отделните точки, не само в производствената среда, но и в по-широката верига на доставки.

Второ, важно е концепциите за Заводът на бъдещето да се прилагат в същинската фабрика. Deloitte има виртуална Smart Factory, която може да се вкара в производствената среда, така че през деня операторите, инженерите, специалистите по качеството и т.н. да имат възможност да изпитат и видят различни технологии на работа.

Това е фантастичен начин за придобиване на много по-широко чувство за ангажираност, чрез допълнителен бонус за събиране на идеи от работната сила за това къде и как те виждат технология, която носи стойност за тяхната роля, за бизнес и самите тях.

Какви са предизвикателствата, за които трябва да сте наясно?

Какви са предизвикателствата, за които трябва да сте наясно в завода

Създаването на баланс между ежедневието и разрушителната, стратегическа страна е едно от най-големите предизвикателства. Включването на ново продуктово портфолио може да доведе до редица предизвикателства, например, здравословен конфликт около интегрирането на нови технологии и фокуса, който се изисква, като същевременно трябва да се постигнат целите за производителност.

На практика знанието откъде да започнете може да бъде предизвикателство. Концепциите, терминологията, наличните технологии, броят на доставчиците, създава богат, но потенциално объркващ пъзел от възможности.

Винаги има неща, които можете да направите, но всъщност откъде трябва да започнете? Това е балансиращ акт, защото има нещо в това просто да изберете нещо, което ще доведе до някаква стойност, макар и може би не най-високата стойност или просто да продължите.

Има нещо в това да не се забивате в анализирането на различните пермутации на това, което може да бъде и просто да започнете нещата. В същото време трябва да помислите, ако това работи и докаже стойността, как ще го мащабирате в други производствени линии и съоръжения.

Как производителите се справят с необходимостта от специализирани технически умения и как да привлекат такива умения в производството?

Виждаме организациии, създаващи „Центрове за постижения“, за да помогнат за създаването на тези нови умения. Един бизнес, например, може да реализира някои от усилията с допълнителни инвестиции, при условие че тези възможности ще ги подпомогнат.

Става въпрос и за това как използвате тези способности, за да развиете собствените си вътрешни умения. Можете да се възползвате от подкрепа от трети страни, но бъдете наистина внимателни как ще развиете устойчиви умения, където имате нужда. Това означава не просто да изпълнявате конкретни стъпки, но да изграждате култура, при която непрекъснато да правите иновации и подобрения.

Фокусът на Congleton беше до голяма степен около повишаването на уменията на хората, защото именно това ще ни направи устойчиви.

Нещо, което Siemens настоява, е свързано с развитието на мислене за растеж у техните служители и естественото любопитство.

Какво изисква Заводът на бъдещето от лидерите и мениджърите?

Той е по-малко автократичен и по-фокусиран в сътрудничество, работи съвместно, има съпричастност към служителите и осъществава коучинг, за да им помогне да се развият. Това е и ситуативно лидерство, подходът, който възприемате, зависи от ситуацията.

Когато COVID-19 удари, например, нямаше време да се разгледа мнението на всички в Congleton, спешността на ситуацията изискваше автократичен стил. Но за след това трябва да се ангажирате с хората, да слушате отзиви и след това да правите съответните промени.

От всички налични индустриални цифрови технологии има ли такава, която е особено трансформационна или по-лесна за извличане на стойност?

Цифровите технологии, особено инструментите за симулация, са променили играта на Congleton, което им позволява да идентифицират много повече възможности за повишаване на производителността. Автоматизацията и роботиката също изиграха голяма роля в производителността им през последните няколко години. Интересуват се от тива как се развива 5G, как може да се възползват и какви ползи ще има за Congleton.

Нещото, което вероятно виждаме повече, е данните и видимостта на случващото се в заводската среда. Предоставянето на информация в ръцете на хората е относително бързо и лесно, но има голямо въздействие по отношение на информираните решения, които те могат да вземат след това.

След като тази основа е поставена, можете след това да надграждате. Но може да бъде много вдъхновяващо да получите тази първоначална, по-богата картина за случващото се и да осветите скритите зони във вашата фабрика.

Posted in Без категория and tagged , , .