оптимизация на сграда

Оптимизация на сграда: Какво е това и защо трябва да го прилагате?

Оптимизация на сграда е процес на събиране на надеждни данни за производителността и живота на сградата. Тези данни могат да бъдат за планирано строителство или за съществуваща сграда. Този процес използва технология за събиране на данни и аналитичен софтуер, който обработва информацията и предлага прогнози за работата на сградата въз основа на текущия й поддръжка и конструкция.

За прозорливите собственици и администратори оптимизацията на сградата е от решаващо значение, тъй като дава представа за това как да се поддържат ниски разходи, от фазата на строителство до разходите за енергия, след като сградата започне да функционира. По-важното е, че може да разкрие какво трябва да се направи, за да се подобри производителността и да се осигури дълголетието й.

Автоматизаця и оптимизация на сграда

Измерване ефективността на сградата

Белег за опитен администратор е да измерва производителността на сградата, да идентифицира цели и да набелязва стратегии за постигане на тези цели. Например, ако притежавате сграда със смесено предназначение и я отдавате под наем на търговски обекти и на корпоративни клиенти, ще искате да осигурите не само целостта на инфраструктурата, но и ефективността на сградата в следните области:

 • Лесно придвижване както на пешеходното движение, така и на превозни средства;
 • Надеждност на аварийните съоръжения;
 • Гъвкавост на интериорния дизайн и оформлението на пода;
 • Вентилация;
 • Осветление, както естествено, така и изкуствено;
 • Достъпност от обществени пътища.

Тези въпроси, наред с много други, са важни, защото те са и основните грижи на търговските и корпоративни наемодатели. Бизнесът винаги ще приоритизира икономическата ефективност и ако не може да получи това от вашата сграда, ще го потърси другаде.

Следователно оптимизацията на сградите е идеална за търговски и офис сгради. Още по-важно е за промишлени съоръжения, където неефективността може да доведе до огромни производствени забавяния и увеличаване на режийните разходи.

Области, покрити чрез оптимизация на сграда

Идентифицират се две основни ползи от оптимизацията на сградите:

 1. Минимизиране разходите свързани със собствеността.
 2. Максимално спестяване на енергия.

Също така е най-добре да се извършат тестове за оптимизация и проучвания преди строителството или модернизацията, защото това позволява на инвеститорите да подобрят текущите планове за проектиране, изборът на материали и строителни методи, без да причиняват финансови загуби на проекта. Оптимизацията може да се случи и след изграждането, въпреки че способността ви да подобрите физическата структура на вашата сграда вече би била ограничена.

Предимствата при оптимизация сграда

Предимствата при оптимизация сграда

Чрез оптимизация на сградата можете да създадете приложими мерки, които да постигнат следното:

 • Подобрена вътрешна среда на вашата сграда;
 • Повишен комфорта на всичкиобидатели. Това означава да се гарантира, че качеството на въздуха, осветлението и нивото на температурата остават в комфортни нива, дори с минимални усилия или разходи от страна на собственика или наемателите;
 • Подобряване цялостното изживяване на всички обитатели, независимо дали са клиенти, посетители, служители или наематели;
 • Поддържане на ниските експлоатационни разходи на сградата.
 • Цялост на всички критични системи в сградата (например канализация, климатизация, вентилация, отопление, аварийни протоколи);
 • Оптимизиране на енергийните системи;
 • Намалени енергийни разходи. Енергийно оптимизирана сграда консумира 25% по-малко енергия и 11% по-малко вода в сравнение с други сгради.

След събирането на данните за ефективността за оптимизация на сграда, какво следва?

Сградите се изграждат за специфични цели. Например, училище е построено и окабелено по различен начин от болница, както и от промишлена сграда.

Следователно, когато прилагате констатациите от проучване за оптимизация на сградата, трябва да изберете изпълнители, които да разбират изискванията за ежедневните ви операции. Например не бихте искали изпълнител на електрическа инсталация, който се фокусира само върху намаляване на консумацията на електроенергия и пренебрегва законните изисквания на обитателите и операциите на вашата сграда.

Данните са сила, но могат да повлияят истински на вашето предприятие само ако направите анализ с тях и ги внедрите по съответния начин. Използвайте оптимизацията на сградата, за да откриете как да направите вашия имот икономически и енергийно ефективен. По-важното е да намерете изпълнители, които могат да внедрят подобрения въз основа на вашите новооткрити нужди.

Разгледайте нашия уебсайт и се свържете с нас за консултация за автоматизация и оптимизиране на сградата Ви.

Борел-М е официален партньор на инатианския производител на хардуер и софтуер за автоматизация CAME.

Posted in Без категория and tagged , , , , .