LED осветителни тела

Трябва ли LED осветителни тела да се заземяват?

Важно е всички LED осветителни тела във вашата къща или бизнес помещения да имат заземителна верига. Това означава, че LED трябва да има два различни извода – положителен и отрицателен (+ и -). Минусът се свързва към отрицателната клема на източника на захранване. Към положителната верига може да има и резистор, който да помогне за намаляване на необходимото напрежение.

Заземяването на LED осветителни тела

заземяване на LED осветителни тела

Въпреки че LED осветителните тела може да се нуждаят от заземяване, което попринцип не е задължително. Това е така, освен ако осветителното тяло не се доставя с метален корпус. В такъв случай металният корпус ще трябва да бъде заземен, за да се предотврати токов удар. Например, ако LED осветителното тяло е затворено в метал и то се захранва от 220 AC, тогава защитното заземяване ще бъде от първостепенно значение. Ако обаче има ниско напрежение, да речем 3-12 волта, тогава не е необходимо да го свързвате към заземяването.

Какво трябва да знаете, когато свързвате LED осветителни тела

Има много информация за инсталирането на LED осветителни тела. В някои случаи може да има само еднин диод с ниско постояннотоково напрежение, обикновено под 5 волта, и да трябва да използвате резистор за управление на напрежението, в случай че то е по-високо от необходимото. В случай на множество светодиоди, те ще се нуждаят от повече електричество, което също ще се контролира от резистори като. Ако вашето осветително тяло е LED или използвате LED крушка, тогава използваното от вас осветително тяло трябва да бъде заземено.

Защо е важно да заземявате LED осветителните тела?

Важно е да заземявате LED осветителните тела, защото това създава безопасност в случай, че нещо се обърка с веригата на осветлението. Следователно, независимо от вида на електрическия товар, който имате, винаги трябва да обмисляте варианта за заземяване. Основанието – да се предотврати появата на напрежение към външните части на веригата. Например, влажна среда може да създаде опасно напрежение в различни части, които може случайно да докоснете. При добро заземяване напрежението се прехвърля към земята, като се гарантира, че външните части са с нулев потенциал. Ако оттечка на ток, това трябва да изключи автоматичния прдпазител. Може да не е задължително свързването на осветителните тела към земята, но определено е важно от съображения за безопасност.

Имат ли всички LED осветителни тела заземяване?

Някои LED осветителни тела няма да имат заземяване или земя. Те ще имат само два жици за свързване към захранването. Основното правило трябва да бъде, че ако корпусът е направен от метал и има метални части, които могат да бъдат докоснати, то то трябва да бъде заземено. Непроводими материали като пластмаса са изолатори и може да не се нуждаят от заземяване. За максимална защита обаче заземяването трябва да е свързано.

Задължително ли е да се инсталира заземяване?

Тъй като повечето съвременни имоти имат заземяване, може да помислите за свързване на вашите LED осветителни тела към него. Определено трябва да помислите за инсталиране на заземяване. Осветителните тела работят с два проводника, но заземяващият проводник все още е важен, като мярка за безопасност.

LED осветителните тела обикновено са във вериги, които не се нуждаят от високо напрежение, което означава, че те представляват по-малък риск от токов удар. Въпреки това те все още трябва да бъдат заземени, тъй като, ако възникне дефект, който позволява напрежението да влезе в контакт с корпуса на осветителното тяло, тогава земята ще изключат автоматичноя предпазител. Следователно заземяването на LED осветителните тела може да се разглежда като мярка за безопасност, в случай че нещо не е наред с веригата на осветлението.

Posted in Без категория and tagged , , , , , .