Електрически фактори при изграждане на компютърна мрежа

Електрически фактори при изграждане на компютърна мрежа

Всеки път, когато използвате повече от един компютър в една и съща област, независимо дали е у дома или в офиса, изграждане на компютърна мрежа за тях, е добра идея.

изграждане на компютърна мрежа  в офис

Следва кратък преглед на някои от основните електрически съофактори при изграждане на компютърна мрежа

Мисли в перспектива

Независимо дали планирате вашата компютърна мрежа за дома или офиса, за да бъде вашата мрежа ефективна възможно най-дълго, важно е да мислите напред, във връзка с нейните електрически нужди. Ако се надявате вашият малък бизнес да се развие и разшири, имайте предвид тези бъдещи прогнози, когато планирате вашата компютърна мрежа и нейните електрически елементи.

Защита от пренапрежение при изграждане на компютърна мрежа

Една от най-големите опасности за вашата компютърна мрежа е пикът на електричеството, който може да „изпържи“ светкавично скъпото компютърно оборудване и да разруши цялата ви мрежа. За да сте сигурни, че цялото ви компютърно оборудване ще бъде в безопасност, говорете с електротехник за инвестиции в защита от пренапрежение за вашата мрежа, тъй като това лесно може да ви спести хиляди левове.

UPS при изграждане на компютърна мрежа

Инвестирайки в непрекъсваемо захранване (UPS), можете да защитите мрежата си от внезапен срив поради недостиг на ток и независимо дали има прекъсване или просто спад в захранването, резервното ви захранване ще подсигури вашата компютърна мрежа и всички толкова важни данни ще оцелее. Вашият UPS ще се задейства веднага, когато редовното ви захранване падне, и вие ще можете да запазвате и изключвате всичко, без да губите нито един файл или документ.

Избягвайте претоварване на електрически вериги

Независимо дали настройвате компютърна мрежа за дома или в офиса, имайте предвид колко енергия ще изразходвате с различните си компютри и устройства. Претоварването на електрическите вериги, опитвайки се да консумирате твърде много енергия, може да доведе до прекъсване на захранването, както и да ви струва време и пари, така че помислете за електрическите си конфигурации. Можете лесно да разберете сами какви са вашите капацитети на ел. веригата, заедно с нуждите от енергия на цялото ви оборудване; в противен случай говорете с вашия електротехник за най-добрия начин за настройка на вашата компютърна мрежа.

Спестяване на електричество

Един от големите недостатъци на компютрите е, че те изискват значително количество електроенергия и следователно ресурси, за да функционират, така че в името на вашия бюджет, както и на околната среда, се уверете, че предприемате всички мерки за спестяване на енергия там, където може. Наличието на функции за пестене на енергия при всичките ви устройства е чудесен начин да започнете и не забравяйте да обучите всички, които използват вашата компютърна мрежа, да изключват компютрите си, когато не се използват и е в края на деня. Направете проучване как можете да намалите потреблението с електроенергията и ще откриете, че вашата компютърна мрежа ще започне да ви струва далеч по-малко на година.

За да осигури вашата компютърна мрежа и всички тези жизненоважни фактори и възможности, трябва да внимавате за нейните електрически нужди, защото независимо колко невероятна е вашата мрежа, тя няма да бъде полезна за дълго без електричество.

Автоматизацията от CAME е една чудесна възможност за управление на енергията.