AUTOMATION е новото приложение от CAME, за да управлявате устройствата в дома от разстояние

AUTOMATION е новото приложение от CAME, за да управлявате устройствата в дома от разстояние

Добавете безжичните модули и устройства CONNECT GW към инсталацията на Вашия дом, за да го свържете към мрежата.

Искате да управлявате един или повече уреди и устройства в дома си от вашия смартфон?
С CONNECT GW от CAME, който има три налични типа свързаности:
• GSM
• WI-FI
• LAN

Добавете безжичните модули и устройства CONNECT GW към инсталацията на Вашия дом, за да го свържете към мрежата.

Функции на приложението за автоматизация на CAME

  • УПРАВЛЕНИЯ: Отваряне / Затваряне / Спиране
  • ДИАГНОСТИКА: Неизправности и грешки
  • ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ: Фон и оформление на приложението
  • ПРОВЕРКА: Състояние на оператора
  • МУЛТИСИСТЕМА: Управлявайте няколко оператора

Управлявате всичко в дома си дистанционно

Управлявате всичко в дома си дистанционно

Came Automation е приложението, което ви позволява да управлявате новата гама от двигатели за плъзгащи се врати и портални врати с крила, чрез облачната технология на CAME. Благодарение на интернет връзката автоматизациите стават все по-интелигентни и започват да комуникират по между си: всичко това улеснява живота, отговаряйки на различните нужди.

CAME GATEWAY умен дом

Отварянето, затварянето и проверката на състоянието на автоматизацията, където и да сте, днес е реалност. Благодарение на технологията Came Connect всички автомати са свързани чрез облака. Просто добавете CONNECT GW устройството към системата и изтеглете CAME Automation APP на мобилното си устройство, за да управлявате дистанционно всичко в дома си.