окабеляване на електрическа инсталация

6 съвета при електрическо окабеляване

Електрическото окабеляване е потенциално опасна задача, ако не се извършва неправилно.

Човек никога не трябва да се опитва да работи по електрическото окабеляване, дори да е най-опитния електротехник, без да следва съветите и триковете по-долу.

Тестване на електрическото захранване

Винаги проверявайте и тествайте проводниците и устройствата в разклонителната кутията, в която ще работите, за да предотвратите токов удар. Понякога, дори и да изключите захранването, някои кабели могат да бъдат свързани към друга верига и следователно могат да представляват заплаха от токов удар.

Развийте предварително захранващия кабела

Най-добрият и лесен начин за монтиране на кабели е първо да ги изправите. Издърпайте кабела от центъра на ролката и го развийте внимателно. Следващата стъпка е да го поставите по пода, сякаш хвърляте навито въже. Веднъж размотан, с него по-лесно се работи и съхранение.

Избор на подходящи кабели

Трябва да проверите максималния тока (ампераж) на всички електрически проводници и устройства. Преди да поставите кабелите или да промените окабеляването, трябва да имате подходящи кабели за всички вериги. Например, верига с 30 ампера трябва да има директно окабеляване от таблото, за да се предотврати пожарната опасност.

Заземяващи проводници

Заземяването осигурява безопасен път за преминаване на допълнителен електрически ток в случай на повреда или друг проблем. Следвайте схемите на свързване на производителя и разбирайте заземяващите системи.

Разклонителни кутии и закрепване на ел. кабелите

Трябва да осигурите свързването на всички кебели в подходящи разклонителни кутии кутии и закрепването им с подходящи скоби за кабели. Разклонителните кутии защитават връзкитемежду кабелиете, както и хората от случайни контакти с тези връзки.

Правилно ел. окабеляване

На пазара се предлагат различни видове кабели – термоустойчиви, устойчиви на огън, индустриални и т.н. Уверете се, че сте избрали подходящия проводник за вашите нужди.

Горните съвети и проверки не само помагат за безопасни монтажи и подмяна на електрическото окабеляване, но също така осигуряват по-безопасни домове.

Posted in Без категория and tagged , , .