електротехник ел. повреди

7 начина за предотвратяване на пожари от електрически повреди

Пожарите често се предизвикват от повреди в електричеката инсталацията.

Почти половината (48 процента) от пожари в домовете е в следствие на дефект или повреда в някакъв вид електроразпределително оборудване, като окабеляване, контакти, ключове, лампи, електрически крушки, шнурове или фасунки. Не само, че пожари, от повреди в ел.инсталацията са опасни, но и са предотвратими.

Съвети за предотвратяване на пожари от повреди в ел.инсталацията

Следните съвети могат да ви помогнат да идентифицирате потенциалната опасност от пожар и да предотвратите електрически аварии във вашия апартамент, къща или офис:

  • Проверете електрическото окабеляване: Проверете ел. кабелите, за да предотвратите пожари в следствие. Електрическите кабели не са вечни, така че е добре да проверите окабеляването в домът си, особенно ако е на повече от 10 години.
  • Проверете и заменете старото окабеляване: Ако захранващи кабел или окабеляването на вашия апартамент, къща или офис е износено, с механически повредена или стопена изолация, помислете за частична подмяна на окабеляването или, ако е необходимо, ново окабеляване на ел.инсталацията, за да предотвратите електрически пожари.
  • Проверете щепселите на електрическите уреди: Подобно на окабеляването на инсталацията ви, щепселите могат да се повредят и разкъсат. Счупените щепсали носят не само опасност от късо съединение, но и може да прескочи искра или да прегреят, причинявайки електрически пожар.
  • Не претоварвайте електрическите контакти: електрическите вериги на дома или офиса ви могат да осигуряват толкова много електроенергия на всеки контакт едновременно. При претоварване на контакта, можете да предизвикате искра и потенциално да започнете електрически пожар.
  • Дръжте запалимите материали далеч: Електрическите уреди или контакти, които влизат в допир със запалими материали, като одеяло, килим или почистващи материали, могат да предизвикат пожар.
  • Използвайте дефектно токови защити: те помагат за защита на уредите и всичко друго, включено в контакта от опасности, причинени от пренапрежение. Пренапрежението може да увеличи количеството електроенергия, което ще доведе до искрата в уреда. Защитата от пренапрежение ще помогне да се предотврати тази потенциална опасност от пожар.
  • Внимавайте за определени уреди: Ако даден уред взриви предпазител, изключи верига или искри, докато се използва, изключете уреда незабавно и проверете дали трябва да се поправи или сменени.

Ако имате електрическа повреда в инсталацията на вашия апартамент, къща или офис, можете да се свържете с нашите експерти за консултация или ремонт.

Posted in Без категория and tagged , .