помощ за училищата и университетите

Системи за автоматизация на сгради: В помощ на училищата и университетите

Смарт сградите включват технология за подобряване на работната и битова среда, спестяване на енергия и повишаване на сигурността. Системата за автоматизация на сгради (BAS) предоставя данни за производителността и измервания чрез мрежа от микропроцесорни контролери до централно място. Чрез централизиране и автоматизиране на много от тези задачи разходите за поддръжка на сградата намаляват.

Подобно на фирмите, училищата и университети, могат да използват системите за автоматизация на сгради, за да станат по-интелигентни.

Системи за автоматизация на сгради

Системите за автоматизация на сгради повишават комфорта и производителността

Централизирания контрол на отоплението и климатизацията, осветлението и електрическите системи помага да се направи кампусът по-благоприятен за обучение. BAS наблюдава околната среда на сградата и коригира от централно място. С автоматизирана система за климатизация, вътрешната температура на отделните класни стаи и лекционни зали в цялата сграда се регулира лесно. Наличието на BAS също така гарантира, че стаите са добре осветени, когато е необходимо, и изключени, когато не се използват. BAS може да бъде програмиран за автоматично активиране на генератор по време на прекъсване на електрозахранването, особено там, където електрическите проблеми причиняват загуба на работа, в компютърни лаборатории и библиотеки.

По-доброто наблюдение и плановата поддръжка намаляват прекъсванията на занятията, тъй като електрическите и вентилационни системи работят по-ефективно и е по-малко вероятно да се повредят. Подобрената работна среда помага за производителността на учениците и учителите.

BAS намалява консумацията на енергия

BAS в училища и университети намалява разходите за потребление на електроенергия и минимизира въздействието на сградата върху околната среда. Проучванията показват, че автоматизираните сгради могат да спестят около 15 до 30 процента от разходи за електроенергия. Автоматизацията опростява процеса на оценка на работното състояние на различните комунални услуги; повредите се идентифицират по-бързо отколкото приперсоналното наблюдение и се решават незабавно.

Някои автоматизирани системи са програмирани да представят данни, показващи къде една сграда консумира електроенергия и да идентифицират горещи точки на енергия. Тези събрани данни могат да се използват за оценка на текущото разпределение на енергията и подобряване на общото потребление на електроенергия в училище.

Системата за автоматизация осигурява сигурност

Сигурността в училищата и университетите се превърна в основна грижа поради нарастването на престъпността. Може би едно от най-големите предимства на автоматизираната сградна система е, че тя дава спокойствие, знаейки, че има централизирана, напълно контролирана система за сигурност.

Автоматизираната система за сигурност може да бъде персонализирана така, че да отговаря на всички изисквания за безопасност, включително цифрово видеонаблюдение, видеоконтрол, контрол на достъпа чрез биометрични данни и четци на карти за достъп. Алармата се включва, за да уведомява ученици и учители, когато има неизправност или инцидент в кампуса. Системата е програмирана да предоставя информация на полицията и други служби, за да могат те да реагират бързо при извънредни ситуации.

Автоматизираните системи за сигурност не само осигуряват физическия кампус, но и осигуряват други важни училищни ресурси. Той защитава училищните файлове и допълнителната поверителна информация срещу потенциални кибератаки.

Posted in Без категория and tagged , , , , .