Монтаж електрическо табло

Често срещани електрически проблеми и нарушения при бизнес сгради

Трудно е да си представим какъв ще бъде светът без електричество. Това е един от най-полезните продукти, който имаме днес. Въпреки това, електричеството също може да бъде опасно за нас при неправилно боравене.

Електрическите повреди и неизправности са втората водеща причина за пожари. Значителният брой смъртни случаи и наранявания, свързани с електричеството в работното пространство, е една от причините, поради които е важно предприятията да извършват редовни проверки за техническо обслужване на своите електрически инсталации. Друга причина е да се гарантира тяхното съответствие с националните и държавните разпоредби. Нарушаването на тези правила може да доведе до големи глоби или съдебни действия срещу компанията.

За да гарантират спазването на разпоредбите, компаниите могат да наемат експерти, които предоставят индустриални електрически услуги, за да проверят вашите електрически системи и инсталация.

Ето някои от най-често срещаните електрически проблеми и нарушения, за които електротехниците внимават.

Неизправно окабеляване

Затъмняването или трептенето на светлините и предпазители, които често се задействат, са признаци на неизправно окабеляване. Миризма на изгоряло при включване на осветлението показва сериозни проблеми с окабеляването, които трябва да бъдат решени незабавно.

Монтирането на нови осветителни тела със стари кабели също може да бъде проблем.

Проблеми със заземяването

Наземните токови кръгове са често срещан проблем със заземяването в търговските сгради. Взаимовръзката на електрическото оборудване води до множество пътища към земята.

Професионалните електротехници гарантират, че в сградата има само една земя, използвана като система за заземяване. Това заземяване помага на излишната енергия да се оттича в земята и намалява риска от повреда на уредите, пожар и токов удар.

Разхвърляни електрически табла

Организираните и подредени електрически табла ще ви помогне да определите кой предпазител кой е. Това е полезно при изключване на захранването в различни зони на сградата в случай на пожар. Нека вашият електротехник организира вашите електрически табла за ваше удобство и за да се избегнат нарушения.

Струпване на проводници

Струпването и преминаването на проводници през един и същ отвор води до триенето им един друг и са податливи та повреди. Ограничения брой проводници, които преминават през един отвор, дават достатъчно място за подмяната им и да не се търкат един в друг.

Работодателите носят отговорност за безопасността на своите служители. Знаейки, че има по-малък шанс вашата сграда да се запали от електрически проблеми, дава сигурност на вашите служители. Освен това, добре поддържаната електрическа инсталация ви помага да спестите пари, които могат да дойдат от постоянни ремонти и санкции.

Posted in Без категория and tagged , , , , , .