промишлени електрически аварии

Предотвратяване на електрически опасности на работното място

Електрическите опасности на работното място представляват голяма заплаха за всяка индустрия.

Контактът с открити проводници или пожари / експлозии, където електричеството е източникът на запалване, може да причини сериозни наранявания, токов удар и понякога смърт. За щастие електрическите опасности също могат да бъдат едни от най-лесните за предотвратяване чрез предприемане на проактивни мерки и действия. Здравето и безопасността на работното място трябва да са повече от стандарт за съответствие; Ваше задължение и отговорност е да държите персонала си в безопасност, независимо в коя индустрия работите.

Ето няколко от най-често срещаните причини за електрически опасности на работното място и лесни стъпки, които можете да предприемате, за да избегнете причиняването на вреди или имуществени повреди.

Претоварени електрически вериги

Тъй като голямо количество оборудване и инструменти се използват ежедневно, а понякога и на час, електрическите контакти са една от най-големите причини за електрически опасности и проблеми с безопасността на работното място. Много съоръжения не следят броя на електрическите вериги, които са на разположение на персонала за безопасно захранване на оборудването и този надзор често завършва с натрупване на вериги с огромно количество електрически товари, което ги кара да се претоварват и да причиняват електрически пожари. Като се уверите, че във всяко помещение има достатъчно количество силови електрически вериги за оборудването и инсталирате нови машини, ако възникне необходимост, можете да предотвратите всяко претоварване и прегряване на електрическите вериги и да сте сигурни, че цялото оборудване на вашия персонал се използва в безопасен волтов обхват. Ще се повторим отново в тази публикация, но наемането на професионалист електротехник, който да оцени окабеляването и цялостната електрическа инсталация във вашата сграда, е изключително важно.

Проверете кабелите и подменете остарелите кабели

Друг основен виновник за електрически наранявания на работното място са повредените кабели, както и всяко остаряло окабеляване. Повредените кабели и остарялото окабеляване могат да предизвикат хаос във всяка работна среда и всяко излагане на проводници, дефектни ел. линии или липса на подходяща изолация често може да причини пожари, токови удари, прекъсвания на захранването и смърт. Когато възникнат тези ситуации, дори служители, които не работят с електрическото оборудване, са изложени на риск. Прегледайте и проверете всеки кабел и окабеляване, които използвате, преди да бъдат използвани. Уверете се, че окабеляването е изцяло непокътнато и няма пукнатини, ожулвания или изтъркана изолация. Ако вие или някой от вашите служители забележите странна миризма или шум, маркирайте елемента с предупредителен знак и уведомете всички членове на персонала, че оборудването е опасно за използване, докато не бъде извършена пълна и правилна проверка.

Наемете лицензиран електротехник

Ако все още не сте сигурни в текущото състояние на вашето електрическо оборудване и електрическа инсталация, наемането на квалифициран и лицензиран електротехник, да ги прегледа, е следващият най-добър начин да се уверите, че вашата ел. инсталация отговаря на изискванията. Един от най-добрите начини, за проверка и управление на състоянието и безопасността на всички потенциални електрически опасности, е да проверявате редовно електрическото си оборудване от лицензирана фирма, за да осигурите електрическа безопасност. Лицензираните електротехници са обучени да проверяват правилно, да инсталират, ремонтират и демонтират окабеляване в съответствие с изискванията за електрическа безопасност и дори могат да помогнат за обучението на работницитеи служителите за правилното боравене с електрическо оборудване и електрически системи за захранване. Наемането на някой, който знае какво прави, не само ще гарантира безопасността на обитателите на сградата, но и ще ви спести пари в дългосрочен план.

Като вземете предвид тези опасности и предприемите необходимите стъпки за осигуряване на безопасност, можете значително да намалите всеки потенциален риск, с който вашите служители могат да влязат в контакт.

Posted in Без категория and tagged , , , , , , .