Предимства от съхранението на енергия

ПРЕДИМСТВА от съхранението на електроенергия

Защо та съхраняваме електроенергия?

Защо та съхраняваме енергия?

Инвестицията, в системи за съхранение на енергия, създава дългосрочна надеждност

Инвестициите в системи за съхранението на енергия създават дългосрочни ползи и надеждност за години напред.

Всичко в едно.

Системата за съхранението на енергия е критичен център за цялата мрежа, като увеличава ресурсите от вятър, слънчевата и водната енергия до ядрени и изкопаеми горива, за да се превърне в странични ресурси и активи за ефективност на системата. Тя може да действа като актив за генериране, пренос или разпределение – понякога в един актив.

В крайна сметка съхранението на електроенергия е технология предоставяща възможности. Системата за съхранение на енергия може да спести пари на потребителите, да подобри надеждността и устойчивостта, да интегрира генериращи източници и да помогне за намаляване на въздействието върху околната среда.

Спестява пари

Съхранението на електроенергия може да спести оперативни разходи при захранването на мрежата, както и да спести пари за потребители на електроенергия, които инсталират системи за съхранение на енергия в домовете и бизнеса си. Съхранението на енергия може да намали разходите за предоставяне на услуги, регулиране на честотата и резервни мощности, както и да компенсира разходите за потребителите, като съхранява евтина електроенергия и я използва по-късно, по време на пикови периоди при по-високи тарифи на електроенергията.

Използвайки ситеми за съхранение на енергия по време на кратки прекъсвания на електрозахранването, производствените предприятия могат да избегнат скъпи прекъсвания на процеси и да продължат нормалната си работа. Жителите могат да се спасят от загубата на храна и лекарства и неудобството от липсата на електричество. А има възможност както бизнеса, така и битовите потребители да участват в програми за отговор на търсенето на електроенергия, когато са налични.

Подобрете надеждността и устойчивостта

Какво е система за съхранение на енергия ENERGY STORAGE

Съхранението на енергия може да осигури резервно захранване по време на прекъсвания електрозахранването. Същата концепция, която се отнася за резервно захранване за отделно устройство (напр. детектор за дим в дом, който има и резервна батерия), може да бъде мащабирана за цяла сграда или дори електропреносната мрежа като цяло.

Съхранението на електроенергия осигурява гъвкавост на преносната мрежа, за да се осигури непрекъснато захранване на потребителите, когато и където имат нужда. Тази гъвкавост е от решаващо значение както за надеждността, така и за устойчивостта на услугата. Тъй като разходите от прекъсванията на захранването продължава да расте, стойността на повишената надеждност и подобренията в устойчивостта също се увеличава.

Интегрирайте разнообразни ресурси

Съхранението на електроенергия може да изглади доставката на променливи или периодични ресурси като вятъра и слънцето, като съхранява излишната енергия, когато има вятър и слънчево греене, и я доставя, когато те липсват.

Но съхранението на енергия може да подпомогне и ефективното доставяне на електроенергия за негъвкави ресурси с основно натоварване. Когато търсенето се променя бързо и се изисква гъвкавост, съхранението на енергия може да инжектира или извлича електроенергия според нуждите, за да съответства точно на товара – навсякъде и когато е необходимо.

Съхранението на енергия е благоприятна технология. Когато слънцето не грее или вятърът не духа, може да се използва съхранената електроенергияенергия. Когато търсенето се измести и ресурсите на базовото натоварване не могат да реагират достатъчно бързо, може да се използва съхранената на енергия.

Намалява въздействието върху околната среда

Най-просто казано, съхранението на енергия позволява да се спести електроенергия за по-късно, когато и където е най-необходимо. Това създава ефективност и възможности за електрическата мрежа – включително възможността за намаляване на емисиите на парникови газове.

Чрез въвеждане на повече гъвкавост в мрежата, съхранението на енергия може да помогне за интегрирането на повече слънчеви, вятърни и разпределени енергийни ресурси. Това може също така да подобри ефективността на мрежата-увеличавайки фактора на капацитета на съществуващите ресурси-и да компенсира необходимостта от изграждане на нови върхови електроцентрали, излъчващи замърсяване.

За да научите повече за възможностите за съхранение на електроенергия можете да се свържите с нас тук

или ни пишете: