Паркинг система за открит паркинг. Управление на открит паркинг.

Управление на трафика на открит паркинг и в промишлени зони

Засичане на превозни средства в трафик и паркиране

Разрастващите се общности, разширяващите се градове и увеличената плътност в градските райони предизвикват са предизвикателство на инфраструктурата по целия свят. Увеличеното задръстване ограничава мобилността, достъпа до бизнеси, жилищата и развлекателните дейности, както и увеличава необходимостта от наличието на паркинги.

Решенията за контрола на трафика и паркирането чрез съчетание на сигурни, надеждни безжични мрежи със сензори и LED индикатори, осигуряват рентабилни решения за различни приложения при управление на трафик а и паркирането. Тези иновативни решения помагат на общините и бизнеса да внедрят инструменти за насочване при паркиране, програми за споделяне на пътувания и интелигентни транспортни системи (ITS), които спомагат за подобряване на мобилността и облекчават трудностите при паркиране, както и позволяват мониторинг на пътищата и системите за контрол на достъпа и изхода.

Засичане на превозни средства

Засичане на превозни средства на паркинг

От съображения за сигурност входът в затворена общност (паркинг на жилищна сграда, бизнес център и др.) се контролира или от охранител, или от паркинг система. Обикновено паркинг системите изискват оторизиран код или ръчно дистанционно за отваряне на портата. При излизане от затворената общност обаче обикновено се използва автоматично отваряща се врата. Много от тези общности не са склонни да инсталират или поддържат системи, които увреждат големи части от тухли или каменна зидария близо до изхода.

Традиционните системи за засичане на автомобилни (индуктивни вериги) изискват големи участъци от настилката или зидарията да бъдат повредени и отстранени за монтаж и ремонт.

За да избегнете повреда на настилката се използват безжични сензорен, които изискват само отвор с малък диаметър за вкопана инсталациия. Чувствителността на сензора към превозни средства може да бъде конфигуриран да открива повечето пътнически превозни средства в обхвата на вградения сензор.

Сензорът се захранва от батерия с дълъг живот, интегрирана в компактния корпус. Безжичният мрежов контролер може да бъде инсталиран в централизирано помещение за управление на системата.

Засичане на превозни средства в автоматизирана автомивка

Автоматичните автомивки могат да имат интензивен трафик, но също така имат и периоди на престой, когато устройствата за автоматизация не трябва да бъдат активни. В този случай може да се инсталирасензор, който може да остане в режим на готовност, за да се пести енергия. След като автомобил се приближи до входа на автомивката, сензорът трябва да излезе от режим на ниска консумация на енергия и да засече точно превозното средство и да включи автоматизираната система.

Старите технологии изискваха използването на индуктивна контурна система, вградена в земята (примка). Инсталирането на система с индуктивен контур изисква изрязване на голяма част от асфалта или бетона. С течение на времето тези индуктивни контури се износват и трябва да бъдат заменени.

Използването на безжичен сензорен елиминира необходимостта от голям индуктивен контур. Устройството може да бъде монтирано над земята или под земята, като изисква само отвор с малък диаметър. Наличието на превозното средство се открива от сензора, който активира автоматизираната система за измиване на автомобили и отваря входната врата.

Мониторинг на пристигане и заминаване на камиони на товарен портал

Мониторинг на пристигане и заминаване на камиони на товарен портал

Товарните портали се наблюдават от съображения за безопасност и контрол на трафика. Необходимо е потвърждение за пристигането на камион (напр. посредством регистрациония номер) и да се гарантира, че е в правилната позиция, преди вратата да се отвори. Необходимо е решение, което не се влияе от метеорологичните условия или условията на околната светлина, за засичане на външно присъствие/отсъствие на превозно средство, за да се осигури безопасен, ефективен процес на разтоварване/натоварване и да се предотврати кражба.

Сензор „усеща“ превозните средства, когато се приближават до товарен вход, изпращайки сигнал до служителите в съоръжението за пристигане/заминаване на камион. Наблюдението на пристигането на камиони на рампите за товарене е лесно посредством радарнен сензор, съчетан с качествените решения за осветление и индикация.

Радарният сензор засича камиони, които се приближават до товаро-разтоварната рампа. Когато радарният сензор открие превозно средство, той изпраща изходен сигнал към индикатор в сградата, за да покаже, че има камион. Сензорът открива обекти до определено разстояние, игнорирайки обекти и фонове извън зададената точка.

Тъй като засичането става на открито, за сензора е важно да издържа на атмосферни условия и околна светлина. За разлика от фотоелектрическите сензори, които могат да бъдат повлияни от слънчевата светлина, и ултразвуковите сензори, които могат да бъдат повлияни от вятъра и температурните промени, радарният сензор е надежден за откриване на движещи се и неподвижни превозни средства, независимо от вятъра, дъжда, мъглата, светлината, влажността и температура на въздуха.

Засичане на превозното средство на открит паркинг и активиране на платена зона

Засичане на превозното средство в паркинг и активиране на платена зона

Паркингите имат голям трафик и правилното управление на входа може да поддържа ефективността му висока. Системите за контрол на паркирането и устройствата за плащане трябва да се активират автоматично, когато превозно средство се приближи до паркинга. Обикновено входовете на паркингите са изложени на различни метеорологични условия и потенциално въздействие от превозни средства.

Вграден безжичен сензорен открива приближаващи се превозни средства и изпраща сигнал към безжично устройство, за да активира автоматизирани системи за контрол на паркирането, автомати за плащане и автоматизирани бариери за контрол на достъпа. Тези възли са напълно звградени и запечатани и не изискват външни източници на захранване или окабеляване. Те могат да бъдат инсталирани под земята и са много устойчиви на тежки условия.

Засичане и индикиране на пристигане на превозно средство на товарна рампа

Засичане и индикиране на пристигане на превозно средство на товарна рампа

ПОЛЗИ ЗА КЛИЕНТА ПРИ БЕЗЖИЯНИ СЕНЗОРИ

Отлична производителност при всякакви метеорологични условия при безжични сензори изцяло вградени и запечатани, за да се предпазят от условията на околната среда.

Безжичното решение елиминира неприятностите и разходите за окабеляване между множество устройства на големи разстояния.

ПО-ДОБРАТА ИНФОРМАЦИЯ ПОДОБРЯВА ВРЕМЕТО ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Грешки и закъснения в товаро-разтоварната станция могат да причинят проблеми по цялата верига на доставки. Идентифицирането на наличните отделения на товарните рампи и насочването на персонала към правилния отсек, когато доставката е пристигнала, може да подобри времето за изпълнение и да намали грешките. Данните за производителността от товарната рампа могат да помогнат на надзорните органи да вземат по-информирани решения относно персонала, графика и разпределението на оборудването, за да подобрят ефективността и производителността.

ЗАСИЧАНЕ НА ПРИСТИГАЩ КАМИОН

Инсталирани във всеки отсек на товарната рампа, безжичните устройства откриват промени в локалното магнитно поле, причинени от пристигането или заминаването на превозно средство. Всеки сензор се състои от батерия с дълъг живот, антена, магнитен сензор и безжичен възел. Възелът свързва сензора към подсигурена безжична мрежа и позволява комуникация с други устройства в мрежата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ТОВАРНАТА РАМПА

Информацията за състоянието се изпраща на редовни интервали през мрежата към безжичен контролер вътре в съоръжението. Той отчита всяко пристигане и заминаване на рампата, регистрира времето, в което е настъпило събитието, и предава всяка промяна в състоянието на една от няколкото свързани към мрежата безжични светлинни сигнализации.

Безжичните светлини се разполагат в целия товарен док. Всяка светлина може да има до шест едноцветни светлинни сегмента, като всеки сегмент съответства на специфичен отсек на товарната рампа. Когато пристигне камион, се изпраща сигнал от сензора и съответният светлинен сегмент светва. Дисплей насочва персонала и оборудването към правилния отсек, улеснявайки бързата обработка на товара.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО НА ИЗЧАКВАНЕ

Ако времето, през което камионът остава на рампата, надвишава дефинираните от потребителя граници, сензорът ще накара съответния светлинен индикатор да премигне, осигурявайки локална индикация за персонала на товарния док. Освен това сензорът ще изпрати SMS/имейл сигнал до целия персонал на дока и супервайзорите, като ги предупреди за ситуацията.

Данните, събрани от сензора, могат да бъдат достъпни от всяко местоположение и да се използват за проследяване и подобряване на производителността на оборота, идентифициране на неефективност и проблеми с процеса и позволяват на ръководните органи да вземат по-интелигентни решения относно техния персонал и оборудване.

Posted in Без категория and tagged , , , .